MathTutorDVD

لیست شبکه
مرتب سازی:
نمایش:
آموزش MathTutorDVD The Trigonometry & Pre-Calculus
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/06/23

آموزش مثلثات و مطالب پیش حساب دیفرانسیل و انتگرال

در این مجموعه آموزش در ابتدا به شکلی جذاب و در حین حل نمونه های مختلف مثلثات را یاد می گیرید. سپس مدرس مسایل پیش از حساب دیفرانسیل و انتگرال که به مثلثات نیز مربوط هستند را به شما آموزش میدهد.مدرس مجموعه تمامی مطالب را ب...

آموزش MathTutorDVD Engineering Circuits
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/06/23

آموزش مهندسی مدار - Engineering Circuits

در این آموزش با مدارهای سری و موازی و . . . آشنا شده ، خصوصیات هر یک را بررسی کرده و پس از آن طراحی آن ها و نوشتن و کار بر روی فرمول های ریاضی مربوط به آن ها را نیز یاد می گیرید.مدرس مجموعه تمامی مطالب مورد نیاز را به زب...

آموزش MathTutorDVD Basic Math
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/06/23

آموزش مبانی ریاضی

در این آموزش مبانی ابتدایی ریاضی مانند جمع ، ضرب ، تقسیم و منها کردن را یاد می گیرید. سپس مدرس شما را با اعداد و انواع آن ها آشنا می کند. سپس کمی وارد مباحث پیشرفته تر چهار عمل اصلی شده و تکنیک ها و نکات جذابی در این راب...

آموزش MathTutorDVD Chemistry Vol. 4 - Oxidation & Reduction Redox Reactions
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش شیمی (بخش چهارم) - اکسید شدن و واکنش های اکسایش و کاهش

 در این آموزش به خوبی با مباحث اکسید شدن و واکنش های اکسایش و کاهش در شیمی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Chemistry Vol. 4 - Oxidation & Reduction Redox Reactions این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD اس...

آموزش MathTutorDVD Chemistry Vol. 3 - Acids-Bases & Precipitation Reaction
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش شیمی (بخش سوم) - اسیدها، بازها و واکنش های رسوبی

 در این آموزش به خوبی با مباحث اسیدها، بازها و واکنش های رسوبی در شیمی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Chemistry Vol. 3 - Acids-Bases & Precipitation Reaction این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که ...

آموزش MathTutorDVD Chemistry Vol. 2 - Reactions, Stoichiometry
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش شیمی (بخش دوم) - واکنش ها و استوکیومتری

 در این آموزش به خوبی با مباحث واکنش ها و استوکیومتری در شیمی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Chemistry Vol. 2 - Reactions, Stoichiometry این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و ب...

آموزش MathTutorDVD Chemistry Vol. 1 - Atoms, Ions, Isotopes, Compounds
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش شیمی (بخش اول) - اتم ها، یون ها، ایزوتوپ ها و مواد مرکب

 در این آموزش به خوبی با مباحث اتم ها، یون ها، ایزوتوپ ها و مواد مرکب در شیمی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Chemistry Vol. 1 - Atoms, Ions, Isotopes, Compounds این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است ...

آموزش MathTutorDVD Pre-Algebra Vol 1-2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش جبر مقدماتی 1-2

 در این آموزش به خوبی با مباحث جبر مقدماتی 1 و 2 آشنا می شوید. عنوان اصلی : Pre-Algebra Vol 1-2 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 12 ساعت و 32 دقیقه در اختی...

آموزش MathTutorDVD Physics 3 Vol 1-2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش فیزیک 3

 در این آموزش به خوبی با مباحث فیزیک 3 آشنا می شوید. عنوان اصلی : Physics 3 Vol 1-2 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 2 حلقه DVD و به مدت زمان 24 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندا...

آموزش MathTutorDVD Engineering Mechanics Statics - Vol 1
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش مهندسی مکانیک - استاتیک

 در این آموزش به خوبی با مبحث استاتیک در مهندسی مکانیک آشنا می شوید. عنوان اصلی : Engineering Mechanics Statics - Vol 1 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 6 ...

آموزش MathTutorDVD Mastering Word 2013
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش Word 2013

 در این آموزش به خوبی با نرم افزار Word 2013 آشنا می شوید. عنوان اصلی : Mastering Word 2013 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 4 ساعت و 37 دقیقه در اختیار عل...

آموزش MathTutorDVD Probability & Statistics
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش آمار و احتمالات

 در این آموزش به خوبی با مباحث آمار و احتمالات آشنا می شوید. عنوان اصلی : Probability & Statistics این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 2 حلقه DVD و به مدت زمان 26 ساعت و 34 دقیقه در ا...

آموزش MathTutorDVD Unit Conversion for Physics & Chemistry
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش تبدیل واحد در فیزیک و شیمی

 در این آموزش با تبدیل واحد ها به صورت کاربردی در فیزیک و شیمی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Unit Conversion for Physics & Chemistry این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به م...

آموزش MathTutorDVD Matlab Essential Skills
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش متلب

 در این آموزش کار با نرم افزار بزرگ Matlab را یاد می گیرید. عنوان اصلی : Matlab Essential Skills این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 8 ساعت و 45 دقیقه در اختی...

آموزش MathTutorDVD Engineering Math
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش ریاضی مهندسی

 در این آموزش به خوبی با مباحث ریاضی مهندسی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Engineering Math این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 16 ساعت و 21 دقیقه در اختیار علاقه...

آموزش MathTutorDVD Engineering Circuits
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش فیزیک - مدارهای الکتریکی

 در این آموزش به خوبی با مبحث مدارهای الکتریکی در فیزیک آشنا می شوید. عنوان اصلی : Engineering Circuits این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 2 حلقه DVD و به مدت زمان 42 ساعت و 1 دقیقه ...

آموزش MathTutorDVD Calculators
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش ماشین حساب های مهندسی

 در این آموزش با ماشین حساب های مهندسی و کار با آن ها به خوبی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Calculators این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 29 ساعت و 32 دقیقه در...

آموزش MathTutorDVD Amazing Science
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش شگفتی های علمی

 در این آموزش با بسیاری از شگفتی ها و نکات جذاب علمی آشنا می شوید. مطالب این آموزش می تواند برای دانش آموزش راهنمایی و دبیرستان بسیار جالب و آموزنده باشد. عنوان اصلی : Amazing Science این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موس...

آموزش MathTutorDVD Algebra 2 & College Algebra
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

موزش جبر 2 و جبر دانشگاهی

 در این آموزش به خوبی با مباحث جبر 2 و مباحث جبر دانشگاهی آشنا می شوید. عنوان اصلی : Algebra 2 & College Algebra این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 3 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی...

آموزش MathTutorDVD Algebra 1
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش جبر 1

 در این آموزش به خوبی با مباحث جبر  1 دبیرستان آشنا می شوید عنوان اصلی : Algebra 1 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 10 ساعت و 40 دق...

آموزش MathTutorDVD Trigonometry and Pre-Calculus Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/24

آموزش مثلثات و حسابان

 در این آموزش به خوبی با مباحث حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی) و مثلثات آشنا می شوید. عنوان اصلی : Trigonometry and Pre-Calculus Tutor این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 ...

آموزش MathTutorDVD The 1st - 7th Grade Math Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/03

آموزش ریاضی دبستان

 در این آموزش تمام مباحث ریاضی دبستان به زبان انگلیسی به خوبی تدریس می شود. عنوان اصلی : The 1st - 7th Grade Math Tutor این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 6 ...

آموزش MathTutorDVD Differential.Equations.Volume1-2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/05/03

آموزش معادلات دیفرانسیل 1 و 2

 در این آموزش معادلات دیفرانسیل 1 و 2 را یاد خواهید گرفت. عنوان اصلی : Differential.Equations.Volume1-2 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDVD است که بر روی 3 حلقه DVD و به مدت زمان 20 ساعت و 38 دقیقه...

آموزش MathTutorDVD The Probability and Statistics Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/15

آموزش کامل آمار و احتمال

در این کورس آموزشی در ابتدا با مبانی آمار و احتمال آشنا شده و سپس تمامی مطالب آن را بخوبی یاد می گیرید. مدرس مجموعه تمامی مطالب را به زبانی ساده و همراه با مثالهای فراوان تدریس می کند. عنوان اصلی : The Probability and S...

آموزش MathTutorDVD The Matrix Algebra Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/15

آموزش جبر ماتریس ها

در این مجموعه آموزش با جبر ماتریس ها آشنا شده و آن را بخوبی یاد می گیرید. مدرس تمامی مطالب را به زبانی ساده و همراه با مثالهای فراوان تدریس می کند. عنوان اصلی : The Matrix Algebra Tutor این مجموعه آموزش ویدیویی محصول م...

آموزش MathTutorDVD Mastering Statistics : Vol1-6
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/15

آموزش صفر تا صد آمار - 6 بخش ( کامل )

با مشاهده این کورس آموزشی می توانید آمار را از ابتدا تا سطحی حرفه ای و کاربردی یاد بگیرید. مدرس تمامی مطالب را به زبانی ساده و به شکلی کاملا عملی تدریس می کند. عنوان اصلی : Mastering Statistics : Vol 1-6 این مجموعه آمو...

آموزش MathTutorDVD The Geometry Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/15

آموزش هندسه

با مشاهده این کورس آموزشی هندسه و حل مسایل آن را یاد می گیرید. مدرس مباحث را به زبانی ساده و همراه با مثالهای فراوان تدریس می کند. عنوان اصلی : The Geometry Tutor این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی MathTutorDV...

آموزش MathTutorDVD The Calculus 3 Tutor: Volume 1-2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/15

آموزش پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال - 2 بخش ( کامل )

در این مجموعه آموزش ارزشمند مباحث پیشرفته تر حساب دیفرانسیل و انتگرال را بخوبی یاد می گیرید. مدرس مجموعه تمامی مطالب را همراه با مثالهای فراوان و به زبانی ساده تدریس کرده است. عنوان اصلی : The Calculus 3 Tutor: Volume 1...

آموزش MathTutorDVD Calculus Tutor: Calculus 1 & 2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش حسابان ( حساب دیفرانسیل و انتگرال )

این مجموعه آموزش کورسی بسیار جذاب برای یادگیری حساب دیفرانسیل و انتگرال می باشد. مدرس مجموعه سعی کرده است مطالب را به زبانی ساده و همراه با مثالهای فراوان تدریس کند. عنوان اصلی : Calculus Tutor: Calculus 1 & 2 این مجمو...

آموزش MathTutorDVD The Basic Math Word Problem Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش مبانی ریاضی

با مشاهده این کورس آموزشی با مبانی ریاضیات آشنا شده و آن ها را یاد می گیرید. مطالبی که در این کورس آموزشی ارائه می شود برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی مفید است و مدرس سعی کرده است ، مطالب را به زبانی ساده و همر...

آموزش MathTutorDVD The Algebra Word Problem Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش حل مسایل جهان واقعی با استفاده از جبر

در این کورس آموزشی استفاده از جبر در مثالهای جهان واقعی را یاد می گیرید. این مجموعه آموزش ارزشمند بسیار کاربردی ، مفید و جذاب است.مدرس مطالب را به شکلی کاملا پروژه محور و با مثالهای فراوان تدریس می کند. عنوان اصلی : The...

آموزش MathTutorDVD The Algebra 2 Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش مبانی جبر

این کورس آموزشی مباحث پایه و بسیار جذاب جبر را آموزش میدهد. مدرس این مجموعه تمامی مطالب را به زبانی ساده و با حل مثالهای فراوان تدریس می کند. عنوان اصلی : The Algebra 2 Tutor این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی...

آموزش MathTutorDVD The Advanced Calculus 2 Tutor
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال

با مشاهده این کورس آموزشی با حساب دیفرانسیل و انتگرال آشنا می شوید. مدرس طی مثالهای کاربردی و به زبانی ساده حساب دیفرانسیل و انتگرال را به شما آموزش میدهد. عنوان اصلی : The Advanced Calculus 2 Tutor این مجموعه آموزش وی...

آموزش MathTutorDVD The Advanced Algebra Tutor - College Algebra
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش جبر - جبر مدارس و دانشگاه

با مشاهده این کورس آموزشی می توانید جبر مدرسه و مطالب جبری که در دانشگاه تدریس می شود را بخوبی یاد بگیرید.مدرس تمامی مطالب را به زبانی ساده و همراه با مثالهای فراوان تدریس می کند. عنوان اصلی : The Advanced Algebra Tutor...

آموزش MathTutorDVD The Ultimate Physics Tutor - Motion Work Energy Friction Thermodynamics & More!
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1395/02/14

آموزش فیزیک - حرکت ، کار ، انرژی ، ترمودینامیک و غیره

در این مجموعه آموزش ارزشمند مبانی فیزیک را خواهید آموخت. و پس از آن مطالب فراوانی که در فیزیک دبیرستان و سالهای ابتدایی دانشگاه تدریس می شود را همراه با مثالهای فراوان یاد می گیرید.مدرس روند گام به گام و زبان ساده برای ت...