• دانلود رایگان کتاب Building Web Services with Microsoft Azure

  Quickly develop scalable, REST-based applications or services and learn how to manage them using Microsoft Azure

  About This Book

  • Explore the tools to rapidly build, deploy, and manage cloud solutions using Microsoft Azure
  • Learn how to utilize Entity Framework, SQL Azure database, and other storage mechanisms to build out the data tier of your solution
  • A step-by-step guide focused on delivering solutions to your cloud development lifecycle with the best practices for web services and APIs

  Who This Book Is For

  If you are a .NET developer who wants to develop end-to-end RESTful applications in the cloud, then this book is for you. A working knowledge of C# will help you get the most out of this book.

  What You Will Learn

  • Build RESTful services using the ASP.NET Web API and Microsoft Azure
  • Host and monitor applications in Azure Websites and Azure Mobile Services
  • Manage Web APIs using Azure API Management
  • Utilize Azure Service Bus to provide elasticity to your applications as well as publish and subscribe features
  • Utilize the Microsoft Azure Platform as a Service (PaaS) component in your custom solutions
  • Get to grips with the basic characteristics of distributed systems
  • Use Entity Framework as the data model
  • Leverage your cloud-based storage and discover how to access and manipulate data in the cloud
  • Explore the NoSQL options available in Microsoft Azure

  In Detail

  There's a plethora of development tools and frameworks available today. But Microsoft Azure provides a scalable and manageable platform for customers to easily deploy, monitor, and troubleshoot their cloud-based applications. Its seamless integration and inherent support for open source software make it an obvious choice for building cloud-based applications and services.

  This book will take you through a full application development architecture. You'll start by creating, customizing, and extending HTTP-based web APIs and move on to host your web API with ASP.NET. Then, using a range of different features, you'll learn how to connect your applications with Microsoft Azure Service Bus. You'll learn more advanced topics such as creating Hybrid Services, Azure Storage data services, and the Entity Framework; you'll learn to create and manipulate data services, too. Finally, you'll leverage the full power of SQL database administration in Azure and gain more insights into managing your data.

  تعداد صفحات کتاب 299
  Author Bio:
  Alex Belotserkovskiy Alex Belotserkovskiy is a technical evangelist for Microsoft Russia and lives in Moscow. He specializes in cloud, Internet of Things, and high performance computing topics. Alex is actively engaged in both local and international speaking activities, and works with top customers and partners to provide professional technical and technological support for their cloud projects. Alex was the first Russian Windows Azure Most Valuable Professional, in 2012, and is a Microsoft certified developer and enterprise administrator. He is an experienced Microsoft technologies instructor. Stephen Kaufman Stephen Kaufman works for Microsoft as a solution architect in the Americas Office of the CTO and is the lead architect for the US Azure PaaS Center of Expertise (CoE). He is a public speaker and has appeared at a variety of industry conferences nationally and internationally at events, such as TechEd North America, TechEd EMEA, Microsoft SOA and BPM conference, as well as many internal Microsoft conferences over the years discussing application development, integration, and cloud computing, as well as a variety of other related topics. Stephen is also a published author with two books―Pro BizTalk 2009 (http://www.apress.com/book/view/1430219815) and Pro Windows Server AppFabric (http://www.apress.com/book/view/1430228172), both by Apress Publishing―as well as a number of whitepapers and other published content, including a blog at http://blogs.msdn.com/skaufman. In addition, he is a board certified architect (CITA-P-IASA Global) and continues to work mentoring and sitting on architecture certification review boards. Lastly, Stephen was a contributing author for the Azure Architecture Certification Exam 70-534, Architecting Azure Solutions. Nikhil Sachdeva Nikhil Sachdeva is a senior consultant at Microsoft. He has over 11 years of experience in architecting and implementing scalable web applications and services using Microsoft technologies. He has been involved with Microsoft Azure since its early days and currently works as a subject matter expert in building custom Platform as a Service (PaaS) solutions on the Azure platform. He has a passion for writing and is a contributing writer for Introducing Windows Azure for IT Professionals, Microsoft Press, and has contributed to several other Microsoft articles and blogs on Microsoft Azure and related technologies. His recent passion is building highly scalable and available solutions for the Internet of Things (IoT) and frequently rants his experiences at http://connectedstuff.net.
  ISBN : 978-1784398378
  Publisher : Packt Publishing - ebooks Account
 • دانلود رایگان کتاب Exam Ref 70-532 Developing Microsoft Azure Solutions

  Prepare for Microsoft Exam 70-532--and help demonstrate your real-world mastery of Microsoft Azure solution development. Designed for experienced developers ready to advance their status, Exam Ref focuses on the critical-thinking and decision-making acumen needed for success at the Microsoft Specialist level.

  Focus on the expertise measured by these objectives:
  • Design and implement Websites
  • Create and manage Virtual Machines
  • Design and implement Cloud Services
  • Design and implement a storage strategy
  • Manage application and network services

  This Microsoft Exam Ref:
  • Organizes its coverage by exam objectives
  • Features strategic, what-if scenarios to challenge you
  • Will be valuable for Microsoft Azure developers, solution architects, DevOps engineers, and QA engineers
  • Assumes you have experience designing, programming, implementing, automating, and monitoring Microsoft Azure solutions and that you are proficient with tools, techniques, and approaches for building scalable, resilient solutions
  Developing Microsoft Azure Solutions
  About the Exam

  Exam 70-532 focuses on the skills and knowledge needed to develop Microsoft Azure solutions that include websites, virtual machines, cloud services, storage, application services, and network services.

  About Microsoft Certification
  Passing this exam earns you a Microsoft Specialist certification in Microsoft Azure, demonstrating your expertise with the Microsoft Azure enterprise-grade cloud platform.

  You can earn this certification by passing Exam 70-532, Developing Microsoft Azure Solutions; or Exam 70-533, Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions; or Exam 70-534, Architecting Microsoft Azure Solutions.

  See full details at: microsoft.com/learning
   
  تعداد صفحات کتاب 432
  Author Bio:
  Zoiner Tejada is a founder and CEO of Solliance, a Microsoft Azure MVP, and a Google Developer Expert (GDE) for Analytics. Additionally, he has been awarded the Azure Elite and Azure Insider status by Microsoft. Zoiner is passionate about the business of software and tackling innovative areas in software development that range from cloud computing, modern websites, graphics programming, networking, NoSQL/NewSQL distributed databases, scientific computing, digital privacy, and that side of security that involves thinking like hacker. Zoiner has over 15 years of consulting experience, providing strategic, architectural, and implementation guidance to an array of enterprises and start-ups, all leveraging cutting-edge technologies. He enjoys engaging the greater community by speaking at conferences and user group meetings and by extending his reach through his online courses and published books. Zoiner has earned MCSD certification and has a degree in computer science from Stanford University. You can reach Zoiner at این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید. Michele Leroux Bustamante is a founder and CIO of Solliance (solliance.net), the founder of Snapboard.com, a Microsoft Regional Director, and a Microsoft Azure MVP. Additionally, she has been awarded Azure Elite and Azure Insider status and the ASP.NET Insider designation. Michele is a thought leader recognized in many fields, including software architecture and design, identity and access management, cloud computing technologies, security and compliance, and DevOps. During the past 20 years, Michele has held senior executive positions at several corporations, has assembled software development teams and implemented processes for all aspects of the software development lifecycle, and has facilitated numerous successful large-scale enterprise application deployments. Michele has also been active in the start-up community, bringing a keen understanding of the technical and business needs of a startup. At Solliance, she provides “Start-up Architect” services for activities such as guiding Minimum Viable Product design and delivery, providing necessary preparations to secure funding events, and offering overall advice and guidance to select start-ups. Michele shares her experiences through presentations and keynote addresses all over the world and has been publishing regularly in technology journals over her entire career. Michele has written several books, including the best-selling book Learning WCF (O’Reilly Media, 2007). Find out more about Michele at linkedin.com/in/michelebusta. Ike Ellis is a data and cloud architect for Solliance. He loves data in all its forms and shapes, whether relational, NoSQL, MPP, JSON, or just sitting in a CSV. Ike consults on SQL Server performance tuning, SQL Server architecture, data warehouse design, and business intelligence projects. Ike is well-known in the industry and speaks at SQL PASS, TechEd, SQL in the City, and other conferences around the world. Ike has been a Microsoft SQL Server MVP for four consecutive years and is a member of Microsoft Azure Insiders. He has MCDBA, MCSE, MCSD, and MCT certifications. Find out more about Ike at linkedin.com/in/ikeellis and at ikeellis.com.
  ISBN : 978-0735697041
  Publisher : Microsoft Press; 1 edition
 • دانلود رایگان کتاب Microsoft Azure SQL Database Step by Step (Step by Step Developer)

  Your hands-on guide to Azure SQL Database fundamentals
  Expand your expertise--and teach yourself the fundamentals of Microsoft Azure SQL Database. If you have previous programming experience but are new to Azure, this book is the tutorial that delivers the step-by-step guidance and coding exercises you need to master core topics and techniques.
  Discover how to:
  • Setup and configure Azure and SQL Database
  • Explore design and security considerations
  • Migrate databases and data
  • Backup and sync data
  • Design for scalability and high performance
  • Develop web and mobile applications using Azure SQL Database
  • Understand the differences between SQL Server on-premises and Azure SQL Database
  تعداد صفحات کتاب 400
  Author Bio:
  Eric D. Boyd has been helping companies drive innovation and accelerate time-to-market for the past two decades. During this time he has helped both tech startups and global enterprises deliver web, mobile and traditional client and server applications. Eric is a leading expert on cloud computing and Microsoft Azure. He spends most of his time helping companies boost agility and scale massively in the cloud. He is a Microsoft Azure MVP, and an Azure Insider, leads responsiveX which is a consultancy and Microsoft Azure Partner with offices in Chicago and Milwaukee, and is a frequent presenter at conferences around the world including Cloud Connect, Visual Studio Live, Live 360, and Microsoft's AzureConf.   Leonard G. Lobel, Microsoft MVP for SQL Server, is a principal consultant at Tallan, Inc., a Microsoft National Systems Integrator and Gold Competency Partner, and he's one of the industry's leading .NET and SQL Server experts.
  ISBN : 978-0735679429
  Publisher : Microsoft Press; 1 edition
 • دانلود رایگان کتاب Microsoft Azure IAAS Essentials

  Design, configure, and build your cloud-based infrastructure using Microsoft Azure

  About This Book

  • Deploy both Windows-based and Linux-based virtual machines to Microsoft Azure
  • Utilize SQL Server Azure to build a robust, highly available solution that can be recovered in the event of disaster for your important business applications
  • A practical guide to configuring and creating a virtual network that expands your on-premises network into a cloud-based infrastructure

  Who This Book Is For

  This book is intended for system administrators and other IT professionals who need to both design and implement an Azure-based cloud solution. With the help of this book, you will soon master the basic tasks needed to build a cloud-based solution.

  What You Will Learn

  • Deploy virtual machines on Windows Azure IaaS
  • Build, configure, and create Windows and Linux virtual machines
  • Create a virtual network that spans your on-premises network into the cloud
  • Monitor your virtual machines to ensure optimal performance from your cloud-based solutions
  • Integrate your cloud-based infrastructure with Active Directory
  • Discover information on Azure IaaS backup and security
  • Configure your cloud solution to ensure recovery from disasters

  In Detail

  With the increasing interest in cloud computing and the growth in Infrastructure as a Service (IaaS), Microsoft Azure is the leading player in cloud-based solutions.

  You will learn how to create both a Windows and Linux virtual machine, and how to go about connecting and working with these machines in the cloud. You will understand the requirements that allow you to expand your on-premises network to the cloud. You will discover how to connect, manage, and monitor your virtual machines in the cloud. Moving forward, you will learn how to configure your virtual machine to ensure it continues to function in the event of a disaster.

  With plenty of screenshots offering a play-by-play account of how to build your cloud-based infrastructure, Microsoft Azure IaaS Essentials will ensure your success with this cutting-edge, cloud-based technology.

  تعداد صفحات کتاب 173
  Author Bio:
  Gethyn Ellis Gethyn Ellis runs a small IT consulting and training company that offers services to cloud, virtualization, and database technologies. He is based mainly in the UK and has been working with clients in both the private and public sectors. He does, however, support clients in both North America and the rest of Europe. He has been involved in several projects in deploying a virtual machine infrastructure to Azure and other cloud offerings. He has also written Getting Started with SQL Server 2014 Administration, Packt Publishing. You can follow his blog at http://www.gethynellis.com.
  ISBN : 978-1782174639
  Publisher : Packt Publishing - ebooks Account
 • دانلود رایگان کتاب Microsoft Azure Machine Learning

  Explore predictive analytics using step-by-step tutorials and build models to make prediction in a jiffy with a few mouse clicks

  About This Book

  • Learn how to build predictive models using a browser such as IE
  • Explore different machine learning algorithms available
  • Without any prior knowledge and experience get started with predictive analytics with confidence

  Who This Book Is For

  The book is intended for those who want to learn how to use Azure Machine Learning. Perhaps you already know a bit about Machine Learning, but have never used ML Studio in Azure; or perhaps you are an absolute newbie. In either case, this book will get you up-and-running quickly.

  What You Will Learn

  • Learn to use Azure Machine Learning Studio to visualize and pre-process data
  • Build models and make predictions using data classification, regression, and clustering algorithms
  • Build a basic recommender system
  • Deploy your predictive solution as a Web service API
  • Integrate R and Python code in your model built with ML Studio
  • Explore with more than one case study

  In Detail

  This book provides you with the skills necessary to get started with Azure Machine Learning to build predictive models as quickly as possible, in a very intuitive way, whether you are completely new to predictive analysis or an existing practitioner.

  The book starts by exploring ML Studio, the browser-based development environment, and explores the first step―data exploration and visualization. You will then build different predictive models using both supervised and unsupervised algorithms, including a simple recommender system. The focus then shifts to learning how to deploy a model to production and publishing it as an API.

  The book ends with a couple of case studies using all the concepts and skills you have learned throughout the book to solve real-world problems.

  تعداد صفحات کتاب 173
  Author Bio:
  Sumit Mund Sumit Mund is a BI/analytics consultant with about a decade of industry experience. He works in his own company, Mund Consulting Ltd, where he is a director and lead consultant. He is an expert in machine learning, predictive analytics, C#, R, and Python programming; he also has an active interest in Artificial Intelligence. He has extensive experience working with most of Microsoft Data Analytics tools and also on Big Data platforms, such as Hadoop and Spark. He is a Microsoft Certified Solution Expert (MCSE in Business Intelligence). Sumit regularly engages on social media platforms through his tweets, blogs, and LinkedIn profile, and often gives talks at industry conferences and local user group meetings.
  ISBN : 978-1784390792
  Publisher : Packt Publishing - ebooks Account
 • دانلود رایگان کتاب Microsoft Azure Security

  Protect your solutions from malicious users using Microsoft Azure Services

  About This Book

  • Explore the security hot spots in the Azure PaaS and IaaS services
  • Understand the basic principles of IT security and application security to reduce exposure and shield your services from vulnerabilities
  • This is a step-by-step guide filled with best-practices to apply with Identity and Access Management, and keep your services secure

  Who This Book Is For

  This book is intended for Azure administrators who want to understand the application of security principles in distributed environments and how to use Azure to its full capability to reduce the risks of security breaches. Only basic knowledge of the security processes and services of Microsoft Azure is required.

  What You Will Learn

  • Recognize the basic principles of IT security to protect your applications
  • Implement authentication solutions within applications with Azure Services
  • Analyze use cases of Azure usage, regarding services that are PaaS such as websites, SQL Databases, and storage
  • Analyze use cases of Azure usage, regarding services that are IaaS such as Virtual Machines and Virtual Networks
  • Use Azure Cloud-based identity solutions in applications
  • Assess risks to build a complete map of what to monitor
  • Identify and avoid common pitfalls while developing web applications

  In Detail

  Microsoft Azure Security helps you ensure that all your applications and services stay secure and safe from any threats. Starting with a quick tour through the fundamentals of security standards, you will quickly gain a comprehensive overview of Azure Services where security has to be managed directly. You will then see some use cases of Azure usage, exploring the various building blocks of the entire platform. This will help you get involved with the services covered in the ensuing chapters.

  Next, you will learn to identify, for any given service of Azure, where the possible traps are and how malicious behaviors could lead up to a huge loss in terms of information and consequently, money. Finish with a flourish by implementing authentication solutions within applications with Azure Services and learn the best practices for Azure-related IT resources. With this comprehensive guide, you will learn many of the key security processes along with network, system, and host security and ensure that your applications and services are secure.

  تعداد صفحات کتاب 152
  Author Bio:
  نا مشخص
  ISBN : نا مشخص
  Publisher : Packt Publishing
 • دانلود کتاب آموزشی Mastering System Center 2012 R2 Configuration Manager

  Completely updated for System Center 2012 R2 Configuration Manager, this comprehensive book provides intermediate and advanced coverage of all aspects of the product, including planning and installation, migrating from previous versions of Configuration Manager, deploying software and operating systems, security, monitoring and troubleshooting, and automating and customizing.

 • دانلود کتاب آموزشی Mastering Hyper-V 2012 R2 with System Center and Windows Azure

  This book will help you understand the capabilities of Microsoft Hyper-V, architect a Hyper-V solution for your datacenter, plan a deployment/migration, and then manage it all using native tools and System Center. Coverage also includes hybrid cloud scenarios specifically with Windows Azure to complete the full virtualization piece of providing data both on premise and off premise.

 • دانلود کتاب آموزشی Introducing Microsoft Azure HDInsight, Technical Overview از کمپانی Microsoft Press

  Microsoft Azure HDInsight is Microsoft’s 100 percent compliant distribution of Apache Hadoop on Microsoft Azure This means that standard Hadoop concepts and technologies apply, so learning the Hadoop stack helps you learn the HDInsight service At the time of this writing, HDInsight (version 30) uses Hadoop version 22 and Hortonworks Data Platform 2.0

 • دانلود کتاب آموزشی Building an On-Demand Video Service with Microsoft Azure Media Services از کمپانی Microsoft Press

  Microsoft Azure Media Services allows you to build scalable, cost effective, end-to-end media distribution solutions that can upload, encode, package, and stream media to Windows, iOS, Android, Adobe Flash, and other devices and platforms.The guide describes a scenario concerning a fictitious company named Contoso that has decided to use Azure Media Services to provide a video-on-demand service as an end-to-end solution.

 • معرفی آزمون 70-533 - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions :

  آزمون 70-533 به منظور ارزیابی مهارت های داوطلبان در طراحی راهکارهای پیاده سازی زیرساخت برنامه های Windows Azure در شبکه می باشد.
  پس از گذراندنِ این آزمون مهارت کافی برای پیاده سازی و بازبینی راهکارهای استفاده از سرویس های Windows Azure برای انجام رایانش های ابری و مدیریت چرخه برنامه ها را بدست خواهید آورد.

 • معرفی آزمون 70-532 - Developing Microsoft Azure Solutions :

  همانطور که می دانید ویندوز اَژور (Windows Azure) یک پلتفرم رایانش ابری می باشد که از سوی شرکت مایکروسافت ارائه شده است. از این پلتفرم برای ایجاد، توسعه و مدیریت برنامه ها از طریق شبکه جهانی می‌باشد.
  آزمون 70-532 به منظور ارزیابی و سنجش مهارت های داوطلبان در طراحی ، برنامه ریزی ، پیاده سازی ، خودکار سازی و بازبینی راهکارهای استفاده از Microsoft Azure می باشد. همچنین در این آزمون مهارت های داوطلبان در استفاده از ابزارهای توسعه و تکنیک ها و روش های ارائه راهکارهای انعطاف پذیر سنجیده خواهد شد.

 • معرفی آزمون Exam 70-487-Developing Windows Azure and Web Services

  آزمون 70-487 برای توسعه دهندگانی با حداقل سه تا پنج سال تجربه توسعه سرویس های وب شامل یک سال یا بیشتر، توسعه Web API و Azure Solutions در نظر گرفته شده است .

 • دانلود کتاب آموزشی یکپارچه سازی امکانات Silverlight 5 و Windows Azure Enterprise از انتشارات PACKT

  با استفاده از آموزش های این کتاب همراه قادر به برنامه نویسی و اجرای برنامه های کاربردی سیلورلایت در پلتفرم Windows Azure خواهید بود.

  این کتاب آموزشی برای تمامی برنامه نویسانی می باشد که می خواهند به برنامه نویسی برنامه های کاربردی سازمانی Silverlight بپردازند، می باشد. همچنین در این کتاب ارزشمند خواهید آموخت که چگونه از Azure Storage ، سرویس های WCF ، سرویس های RIA و SQL Azure در ایجاد برنامه های Silverlight استفاده کنید.

  این کتاب به همراه فایلهای تمرینی ارائه می گردد.
  برای دانلود این کتاب آموزشی ارزشمند به ادامه مطلب بروید.

 • دانلود کتاب آموزشی Windows Azure Mobile Services

  این کتاب برای توسعه دهندگانی است که تازه به Windows Azure آمده اند و همچنین برنامه نویسانی که با Azure تجربه کمی دارند مناسب است.

  برای مشاهده محصولات آموزشی و نرم افزاری مرتبط با این کتاب الکترونیکی بر روی این لینک کلیک نمایید .

  برای دانلود این کتاب به ادامه مطلب بروید.

 • دانلود کتاب آموزشی Windows Azure and ASP.NET MVC Migration

  کتابی که در پیش رو دارید به شرح قابلیت های جدید پرداخته و به شما کمک می کند تا از یک وب سایت ASP.NET 2.0/ADO.NET بر روی ویندوز سرور 2003 با استفاده از IIS 6 به یک وب سایت ASP.NET MVC/ORM(NHibernate) بر روی Windows Azure مهاجرت کنید. این کتاب به دنبال استفاده از قابلیت هایی است که ASP.NET MVC 4 وCloud ServicesWindows Azure ارائه میدهند. برای استفاده بهتر از این کتاب شما باید درک خوبی از ASP.NET و ADO.NET و NHibernate و  IISداشته باشید.

  برای مشاهده محصولات آموزشی و نرم افزاری مرتبط با این کتاب الکترونیکی بر روی این لینک کلیک نمایید .

  برای دانلود این کتاب به ادامه مطلب بروید.

 • دانلود کتاب آموزشی Programming Microsofts CloudsAzure and Office 365

  این کتاب برای برنامه نویسانی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد برنامه نویسی برای مجموعه Microsoft Cloud Services ( Windows Azure و Office 365 ) هستند در نظر گرفته شده است.فرض کتاب بر این است که شما .NET را می شناسید و دانش برنامه نویسی وب مانند JavaScript را دارید.

  برای مشاهده محصولات آموزشی و نرم افزاری مرتبط با این کتاب الکترونیکی بر روی این لینک کلیک نمایید .

  برای دانلود این کتاب به ادامه مطلب بروید.

 • معرفی آزمون 70-583 به منظور سنجش دانش و مهارت های شما در طراحی و توسعه برنامه هایی که در پلتفرم Windows Azure پشتیبانی میشوند

  این آزمون 70-583 به منظور سنجش دانش و مهارت های شما در طراحی و توسعه برنامه هایی که در پلتفرم Windows Azure پشتیبانی میشوند ، می باشند.

   

   

   

  این آزمون برای کاندیداهایی است که در شغل های زیر مشغول به کار هستند :

   

  طراحان ، برنامه نویسان ارشد و رهبران گروه ها و تیم های برنامه نویس

   

   

   

  برای کسب این آزمون داشتن اطلاعاتی در ضمینه های زیر الزامی می باشد ، که به ترتیب زیر هستند :

   

  داشتن اطلاعات در رابطه با سرویس های محاسبات ابری ( Cloud Service )

   

  چگونگی هماهنگ سازی داده ها در سرورها

   

  آشنایی با مفاهیم امنیت برنامه های مبتنی بر سرویس ابری ( Cloud-Based Applications )

   

  داشتن توانایی تخصیص مناسب منابع در موقعیتی که تغییرات مختلف طراحی شبکه باعث ریسک های احتمالی افزایش هزینه ها میگردد

   

  آشنایی با Deployment Models and Upgrading

   

  چگونگی مهاجرت سرویس ها ، برنامه ها و داده های موجود

   

  آشنایی با راههای عیب یابی و رفع عیب برنامه ها و سرویس ها

   

  آشنایی با چگونگی برنامه های تحت Windows Azure با منابع خارجی

   

   

   

  کاندیداها بایستی حداقل شش ماه تجربه کاری در ضمینه های زیر را داشته باشند :

   

  طراحی برنامه هایی که در پلتفرم ویندوز Azure پشتیبانی شوند

   

  طراحی و توسعه برنامه های Windows Azure

   

  کار با SQL Azure

   

  کار با Windows Azure AppFabric

   

  کار با Windows Communication Foundation

   

  کار با Internet Information Services ( IIS )

   

  کار با برنامه های تحت وب
 • دانلود کتاب آموزشی توسعه برنامه های مایکروسافت شیرپوینت با استفاده از Windows Azure از انتشارات Microsoft Press

  این کتاب آموزشی ارزشمند ابتدا باید ها و نباید های استفاده از SharePoint در سیستم عامل ابری Windows Azure را شرح می دهد، سپس شما را با ویژگی ها ، کارایی ها و ابزارهای این 2 آشنا کرده و در پایان به شما می آموزد که چگونه به یکپارچه سازی خصیصه های نرم افزار شیرپوینت و Windows Azure از جمله یکسری راهکارهای ساده مانند یکپارچه سازی Windows Azure Marketplace DataMarketو Excel Servicesها el ServicesMarketplace DataMarket که ایی ها و ابزارهای این  ها تا استفاده های پیچیده تر مانند استفاده از سرویس های Windows Azure AppFabrik برای اتصال به دستگاههای موبایل دارای ویندوز موبایل 7 به منظور دسترسی امن به اطلاعات شیرپوینت و.... بپردازید .

  برای دانلود این کتاب آموزشی ارزشمند به ادامه مطلب بروید.

 • معرفی مدرک CCNP Security

  مدرک Cisco Certified Network Professional (CCNP)Security به منظور محک توانایی های مهندسین امنیت شبکه در امن سازی روترها ، سوییچ ها و دستگاه ها و ابزارهای شبکه می باشد.
  پس از گذراندن آزمون های مرتبط و کسب این مدرک مهارت هایی از قبیل پیاده سازی ، پشتیبانی و عیب یابی فایروال ها ، شبکه های خصوصی مجازی و IDS/IPS در محیط عملیاتی را خواهید آموخت.