لیست شبکه
مرتب سازی:
نمایش:
فیلتر کردن بر اساس:
آموزش PluralSight Building Apps With Durandal 2 , Mvc5 ,Breeze and Bootstrap 3
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1394/01/10

آموزش ایجاد قابلیت های عضوگیری و مدیریتِ اعضا در وب سایت های ASP.NET MVC 5

عنوان اصلی : Building Apps With Durandal 2 , Mvc5 ,Breeze and Bootstrap 3 با مشاهده این کورس آموزشی ایجاد کردن قابلیت های عضو گیری در وب سایت های ASP.NET را بخوبی خواهید آموخت. در این روند از ASP.NET MVC 5 , Breeze.js و ...

آموزش PluralSight Building Apps with Angular and Breeze Part 1-2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1394/01/10

آموزش ساخت برنامه های وب تک صفحه ای بوسیله AngularJS و BreezeJS

عنوان اصلی : Building Apps with Angular and Breeze Part 1-2 با مشاهده این کورس آموزشی ساخت برنامه های کاربری تک صفحه بوسیله JavaScript , CSS , HTML را خواهید آموخت. البته برای کدنویسی جاوااسکریپت از کتابخانه های AngularJ...

آموزش PluralSight Building Apps with Angular and Breeze Part 1-2
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1394/01/08

آموزش ساخت برنامه های کاربردی تحت وب تک صفحه ای با AngularJS و BreezeJS

عنوان اصلی : Building Apps with Angular and Breeze Part 1-2 با مشاهده این کورس آموزشی ایجاد کردن برنامه های تحت وب تک صفحه ای با استفاده از کتابخانه های جاوااسکریپت AngularJS و Breeze را به خوبی خواهید آموخت .این مجموعه ...

آموزش PluralSight Building Data-Centric Single Page Apps with Breeze.js
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1394/01/08

آموزش ساخت برنامه های کاربردی تحت وب تک صفحه ای بوسیله Breeze.js

عنوان اصلی : Building Data-Centric Single Page Apps with Breeze.js در این کورس آموزشی استفاده از کتابخانه کد جاوااسکریپت Breeze.js را به منظور ساخت برنامه های کاربردی تحت وب تک صفحه ای را به خوبی خواهید آموخت.این مجموعه ...