لیست شبکه
فیلتر کردن بر اساس:
پروژه های کاربردی نقشه برداری دوربین توتال لایکا سری TS PLUS ( پروژه دوم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/31

آموزش FarinSoft Leica Camera TS PLUS Project 2

انجام عملیات میدانی برداشت مختصاتی از کنج های زمین و بررسی نقشه آن با نقشه مختصاتی مشاورآموزش نقشه ‌برداری با دوربین توتال لایکا TS PLUS  محصول جدید ارائه شده در سایت است.این مجموعه آموزش شامل ویدیوهای آموزشی به زبان فار...

پروژه های کاربردی نقشه برداری دوربین توتال لایکا سری TS ( پروژه دوم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/31

آموزش FarinSoft Leica Camera TS Project 2

انجام عملیات میدانی برداشت مختصاتی از کنج های زمین و بررسی نقشه آن با نقشه مختصاتی مشاورآموزش نقشه ‌برداری با دوربین توتال لایکا TS  محصول جدید ارائه شده در سایت است.این مجموعه آموزش شامل ویدیوهای آموزشی به زبان فارسی و ...

پروژه های کاربردی نقشه برداری دوربین توتال لایکا سری TS PLUS ( پروژه اول ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/31

آموزش FarinSoft Leica Camera TS PLUS Project 1

تهیه نقشه مختصاتی زمین و تنظیم صورتمجلس ایستگاه ها و کنج های آنآموزش نقشه ‌برداری با دوربین توتال لایکا TS PLUS محصول جدید ارائه شده در سایت است.این مجموعه آموزش شامل ویدیوهای آموزشی به زبان فارسی و به مدت زمان 5...

پروژه های کاربردی نقشه برداری دوربین توتال لایکا سری TS ( پروژه اول ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/31

آموزش FarinSoft Leica Camera TS Project 1

تهیه نقشه مختصاتی زمین و تنظیم صورتمجلس ایستگاه ها و کنج های آنآموزش نقشه ‌برداری با دوربین توتال لایکا TS محصول جدید ارائه شده در سایت است.این مجموعه آموزش شامل ویدیوهای آموزشی به زبان فارسی و به مدت زمان 52 دقی...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری پانزدهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 15

در این مثال به نحوه ی تایپ متون عربی می پردازیم که شامل انتخاب قلم زبان عربی، نحوه ی اعراب گذاری، کلیدهای ترکیبی اعراب گذاری و استفاده از کاراکترهای ویژه زبان عربی می باشد.- معرفی پروژه - ایجاد یک فایل جدید و ذخیره سازی ...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری چهاردهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 14

با استفاده از این مثال میتوانیم به طراحی متون همچون یک لوح تقدیر بپردازیم. عنوان اصلی : Word Training - Project-Based 14 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی فرین سافت است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 13 دق...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری سیزدهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 13

در این مثال به طراحی یک چارت سازمانی با استفاده از قابلیت SmartArt در نرم افزار می پردازیم. عنوان اصلی : Word Training - Project-Based 13 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی فرین سافت است که بر روی 1 حلقه CD و ...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری دوازدهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 12

در این مثال با استفاده از قابلیت اشکال به ساخت یک الگوریتم نمایشی می پردازیم. عنوان اصلی : Word Training - Project-Based 12 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی فرین سافت است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 26...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری یازدهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 11

دراین مثال به ساخت یک برگه مالی صورت وضعیت که شامل عناوین، متون و جداول است، می پردازیم. عنوان اصلی : Word Training - Project-Based 11 این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی فرین سافت است که بر روی 1 حلقه CD و به ...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری دهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 10

دراین مثال به ساخت یک فرم سند پرداخت، می پردازیم که موضوعاتی مانند انتخاب نوع و سایز قلم، تنظیمات حاشیه سند، تغییر رنگ زمینه سند، استفاده از کلید Tab برای ایجاد فاصله، و درج جدول را شامل می شود. عنوان اصلی : Word Traini...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری نهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 09

این مثال برای یادگیری ایجاد لیست های چندسطحی می باشد. یعنی اگر لیست و یا فهرست هایی داریم که از چند جزءتشکیل شده است می توانیم به سطح بندی آن اقدام کنیم. عنوان اصلی : Word Training - Project-Based 09 این مجموعه آموزش و...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری هشتم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 08

در این مثال به تهیه یک نامه اداری که در قالب یک بخشنامه می باشد می پردازیم. این نامه شامل عناوین شروع مثل تاریخ، شماره، پیوست، مخاطبان نامه و متن اصلی و عناوین پایانی میباشد.همچنین موضوعاتی مانند تنظیمات حاشیه و سایزکاغذ...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری هفتم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 07

این مثال شامل جدول ها و متون مختلف می باشد که در قالب یک فرم خام کارگاهی به آن می پردازیم که موضوعاتی همچون تنظیم حاشیه صفحه، درج متون و جداول را شامل می شود. این یک مثال کاملا جامع برای یادگیری درج جدول ها و تنظیمان آن ...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری ششم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 06

در این مثال به تهیه یک فرم صورتمجلس پرداخته می شود که به موضوعاتی مثل انتخاب نوع و سایز قلم، درج جداول، استفاده از کلید Tab، درج اشکال (Shape)، ایجاد خطوط نقطه چین در جدول پرداخته می شود. عنوان اصلی : Word Training - Pr...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری پنجم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 05

در این مثال به تعریف سبک های مختلف برای اجزای یک نامه اداری می پردازیم که در آن قلم های مختلفی را به عنوان یک سبک برای نرم افزار تعریف و ذخیره می کنیم. به عنوان مثال قلم نستعلیق برای عناوین شروع و قلم بی میترا برای متن و...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری چهارم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 04

در این مثال به تهیه یک کاربرگ پرداخته می شود که موضوعاتی مثل انتخاب نوع وسایز قلم،ایجاد جدول،شماره دار کردن متون منتخب (Numbering)، درج کاراکترهای ویژه، استفاده از Tab برای ایجاد فاصله،تنظیمات حاشیه سند، نمایش و مخفی کرد...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری سوم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 03

این مثال یک نامه اداری می باشد که شامل عناوین شروع، متن نامه، و عناوین پایان است. در این مثال آموزشی به انتخاب نوع و سایز قلم، نحوه ی نمایش و پنهان کردن کاراکترهای غیر قابل چاپ، تنظیمات فاصله بین خطوط، استفاده از اشکال و...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری دوم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 02

در این مثال به تایپ یک نامه اداری می پردازیم که شامل عناوین شروع، متن نامه، عنوان واحد فرستنده ورونوشت می باشد.در تایپ این نامه به موارد زیر اشاره می شود :انتخاب نوع واندازه قلم متون تایپی - زیر خط دار کردن متون منتخب (...

آموزش مثالهای پروژه محور Word 2016 ( سری اول ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft Word Training - Project-Based 01

این مثال در قالب تایپ یک نامه اداری می باشد که اجزای تشکیل دهنده این نامه شامل تاریخ ، شماره ، پیوست ، عنوان ومشخصات واحدگیرنده، متن نامه وعنوان ومشخصات واحد فرستنده می باشد.در این مثال آموزشی به تنظیمات حاشیه سند، انتخا...

آموزش مثالهای پروژه محور AutoCAD 2016 ( سه بعدی ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft AutoCAD 3D Example Training

این مجموعه آموزش بسیار بسیار ارزشمند بسیار جذاب و مفید دارد. در هر درس از این دوره ، مدرس یک مساله واقعی را بیان کرده و بوسیله ابزارها و امکانات نرم افزار اتوکد آن ها را حل می کند.تعداد پروژه هایی که در این کورس آموزشی ط...

آموزش اتوکد سه بعدی 2016 - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft AutoCAD 3D Training

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند بر استفاده از امکانات و ابزارهای نرم افزار AutoCAD مسلط خواهید شد. مدرس مطالب را به صورت قدم به قدم و با بیانی شیوا ارائه می کند تا بسادگی آن ها را فراگیرید.مباحث بیشتر حول امکانات...

آموزش مثالهای پروژه محور AutoCAD 2016 ( دو بعدی ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft AutoCAD 2D Example Training

این مجموعه آموزش بسیار بسیار ارزشمند بسیار جذاب و مفید دارد. در هر درس از این دوره ، مدرس یک مساله واقعی را بیان کرده و بوسیله ابزارها و امکانات نرم افزار اتوکد آن ها را حل می کند.تعداد پروژه هایی که در این کورس آموزشی ط...

آموزش اتوکد دو بعدی 2016 - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/19

آموزش FarinSoft AutoCAD 2D Training

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند بر استفاده از امکانات و ابزارهای نرم افزار AutoCAD مسلط خواهید شد. مدرس مطالب را به صورت قدم به قدم و با بیانی شیوا ارائه می کند تا بسادگی آن ها را فراگیرید. مباحث بیشتر حول امکان...

آموزش عکاسی حرفه ای از کالاها و اجناس با دوربین های حرفه ای و موبایل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/17

آموزش FarinSoft Learning Product Photography

عکاسی از کالا ها از شاخه های پر رونق صنعت عکاسی است ، چرا که برای فروشگاه های اینترنتی ، فروشگاهی های عادی و صد البته شبکه های اجتمایی مورد نیاز است و در حقیقت هر بیزینس کوچک و بزرگی به این نوع عکاسی نیاز دارد.با مشاهده ...

آموزش عکاسی از کودکان در منزل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/15

آموزش FarinSoft Kids Photography: At Home

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند عکاسی از کودکان خردسال ، نوزادان و والدین آن ها را در منزلشان یاد می گیرید. این مجموعه آموزش هم برای والدینی است که میخواهند عکاسی از فرزندان خود را به شکلی حرفه ای تر انجام دهند و...

آموزش نورپردازی حرفه ای در استدیو - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/12

آموزش FarinSoft Learning Studio Lights and Flash Lighting

در این آموزش با انواع و اقسام تجهیزات نورپردازی درون استدیوها آشنا شده و یاد می گیرید که از آن ها برای نورپردازی و عکاسی از مدلها و شکل و حالت دادن به نور استفاده کنید. مدرس تکنیک های چینش نور را به شما یاد میدهد و همچنی...

آموزش نورپردازی و عکاسی حرفه ای در نور طبیعی - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/04/12

آموزش FarinSoft Learning Lighting - Natural Light

در این مجموعه آموزش صفر تا صد کار با نور طبیعی برای عکاسی از سوژه های مختلف و مدل ها را یاد خواهید گرفت.مدرس مجموعه در ابتدا شما را با مبانی نور و Exposure و تنظیم آن ها در دوربین آشنا کرده و سپس وارد عمل می شود و در حین...

آموزش رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/03/22

آموزش FarinSoft Understanding Consumer Behavior

به عنوان یک بازاریاب هر چقدر مشتریان و رفتار اونها رو بیشتر بشناسید ، توانایی شما در بازاریابی و فروش افزایش پیدا خواهد کرد.با مشاهده این مجموعه آموزش می توانید با رفتار مشتریان آشنا شده و تطبیق برنامه بازاریابی خود با آ...

آموزش باقی ماندن و موفقیت در شغل جدید - به زبان فارسی
5تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/03/22
2017-06-12 11:56:24

آموزش FarinSoft Succeeding in a New Job

یافتن یک شغل جدید کار ساده ای نیست اما این تنها نیمی از راه است و نیم دیگر آن موفقیت در آن شغل است. در این آموزش یاد می گیرید که چطور در یک شغل جدید موفق باشید و در آن ماندگار شوید. مدرس تکنیک های دوست شدن با مدیر و کار...

با سرمایه گذاری شخصی ثروتمند شوید - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/03/22

آموزش FarinSoft Personal Investing Basics

شما بایستی مبانی ، اصول و تکنیک های سرمایه گذاری را بیاموزید. اگر چنین نکنید و چشم بسته به موسسات سرمایه گذاری مختلف اعتماد کنید ، نتیجه آن چیزی جز از دست دادن سرمایه تان و سو استفاده سودجویان از شما نخواهد بود.با مشاهده...

آموزش نکات طلایی ساخت یک برند - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/03/22

آموزش FarinSoft Brand Building Basics

در این مجموعه آموزش ترجمه و دوبله شده ایجاد کردن برند ( Branding ) کسب و کارتان را به خوبی خواهید آموخت ، مدرس این کورس از سخنرانان و مدرسان مطرح در عرصه بین المللی امور تجاری هستند .برخی از مطالبی که در این مجموعه آموزش...

آموزش اصول عکاسی: نوردهی - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/03/22

آموزش Balad Show Foundations of Photography Exposure

برای رسیدن به بهترین حالت نوردهی، هم به مهارت و هم به هنر نیاز دارید. در دوره ی پایه های عکاسی: نوردهی، بن لانگ با آموزش کامل مفاهیمی از جمله: سرعت شاتر، دیافراگم، ایزو و دیگر مسائل مهم در نوردهی، وجه هنرمندانه ای به نگا...

آموزش اصول کسب و کار - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/03/22

آموزش Balad Show Business Fundamentals

مفاهیم اصولی و ریز و درشت کسب و کار را با استاد دانشگاه آریزونا ادی دولا یاد بگیرید. او در این مجموعه اصول کسب و کار را توضیح میدهد و مفاهیمی از قبیل اهداف کسب و کار. سهامدارها. سود وانواع مختلف کسب و کار را شرح میدهد. ا...

آموزش شناسایی رقبا و ارزیابی رقابتتان با آنها - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/20

آموزش FarinSoft How To Analyze Sales Competitors

شناسایی رقباتون در دنیای بشدت رقباتی امروز میتونه تاثیر شگرفی در سود و کار شما ایجاد کنه. رقابتی که بی شباهت به جنگ نیست. پس با شناخت دشمنانتون و توانایی های خودتون هیچ ترسی از نتیجه کار نخواهید داشت.پس اینکه چطور رقابتت...

آموزش توابع مالی در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel - Tavabe Maali

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع مالی نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Excel - Tavabe Maaliاین مجموعه آموزش و...

آموزش فرمول ها و توابع عددی و آماری در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel - Tavabe Adadi va Amari

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع عددی و آماری نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Excel - Tavabe Adadi va Amariا...

آموزش توابع رشته ای یا متنی در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel - Tavabe Matni

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع رشته ای و متنی نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Excel - Tavabe Matniاین مجمو...

آموزش توابع منطقی و شرطی در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel - Tavabe Manteghi va Sharti

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع منطقی و شرطی نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Excel - Tavabe Manteghi va Sharti ...

آموزش توابع جستجو و ارجاع اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel - Tavabe Jostojoo va Erja

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع جستجو و ارجاع نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Excel - Tavabe Jostojoo va Erja ...

آموزش توابع تاریخ و زمان در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel - Tavabe Tarikh va Zaman

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع تاریخ و زمان نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Excel - Tavabe Tarikh va Zaman...

آموزش توابع اطلاعاتی در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Tavabe Etelaati

در این مجموعه آموزش با تک تک توابع اطلاعاتی نرم افزار اکسل آشنا شده و استفاده از آن ها را برای حل مسایل واقعی رایج در بازار کار ، فضای دانشگاهی و اداری یاد می گیرید.عنوان اصلی : Tavabe Etelaatiاین مجموعه آموزش وی...

آموزش جامع فرمول ها در اکسل - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Excel 2016 - Formula

در این مجموعه آموزش در ابتدا با مبانی فرمول نویسی در اکسل 2016 آشنا شده و سپس مدرس کار را شروع کرده و فرمول های مختلف اکسل را به شما معرفی می کند. نکته جالب اینجاست که مدرس برای بیان مطالب از مثالهای کاملا بومی رایج در ب...

آموزش جامع پاورپوینت 2016 - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft PowerPoint 2016

این مجموعه آموزش کار را با معرفی محیط نرم افزار پاورپوینت 2016 آغاز کرده و گام به گام طراحی اسلایدها ، استفاده از تم ها و زیبا سازی فایل های ارائه پاورپوینت را به شما یاد میدهد. تمامی مباحث با مثالهای کاملا عملی تدریس می...

آموزش پروژه محور پاورپوینت 2016 - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft PowerPoint Projects

این کورس آموزشی برای کسانی است که مبانی کار با نرم افزار PowerPoint 2016 را یاد دارند و میخواهند خیلی سریع بر انجام پروژه های مختلف در این برنامه مسلط شوند.عنوان اصلی : PowerPoint Projectsاین مجموعه آموزش ویدیویی...

آموزش جامع اکسس 2016 - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Access Omoomi

با مشاهده این کورس آموزشی ، در ابتدا با محیط کار نرم افزار اکسس 2016 آشنا شده و سپس طراحی جداول ، بازجست گرفتن از داده ها و کار بر روی فرم ها و گزارش ها را در این برنامه خواهید آموخت. تمامی مطالب به شکلی جذاب و در حین ا...

تکنیک های کاربردی ورد 2016 ( سری نهم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Word Techniques 9

افراد حرفه ای در کار با نرم افزار ورد تکنیک ها و ترفندهای ویژه ای دارند که هم کمک می کند کارها را سریعتر انجام دهند و هم توان آن ها را در حل مسایل و کارهای روزمره با این نرم افزار بالا میبرد. در سری آموزشهای "تکنیک های ...

تکنیک های کاربردی ورد 2016 ( سری هشتم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Word Techniques 8

افراد حرفه ای در کار با نرم افزار ورد تکنیک ها و ترفندهای ویژه ای دارند که هم کمک می کند کارها را سریعتر انجام دهند و هم توان آن ها را در حل مسایل و کارهای روزمره با این نرم افزار بالا میبرد. در سری آموزشهای "تکنیک های ...

تکنیک های کاربردی ورد 2016 ( سری هفتم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Word Techniques 7

افراد حرفه ای در کار با نرم افزار ورد تکنیک ها و ترفندهای ویژه ای دارند که هم کمک می کند کارها را سریعتر انجام دهند و هم توان آن ها را در حل مسایل و کارهای روزمره با این نرم افزار بالا میبرد. در سری آموزشهای "تکنیک های ...

تکنیک های کاربردی ورد 2016 ( سری ششم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Word Techniques 6

افراد حرفه ای در کار با نرم افزار ورد تکنیک ها و ترفندهای ویژه ای دارند که هم کمک می کند کارها را سریعتر انجام دهند و هم توان آن ها را در حل مسایل و کارهای روزمره با این نرم افزار بالا میبرد. در سری آموزشهای "تکنیک های ...

تکنیک های کاربردی ورد 2016 ( سری پنجم ) - به زبان فارسی
0تاریخ قرارگیری در سایت : 1396/02/18

آموزش FarinSoft Word Techniques 5

افراد حرفه ای در کار با نرم افزار ورد تکنیک ها و ترفندهای ویژه ای دارند که هم کمک می کند کارها را سریعتر انجام دهند و هم توان آن ها را در حل مسایل و کارهای روزمره با این نرم افزار بالا میبرد. در سری آموزشهای "تکنیک های ...