دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

LiveLessons Learning Node.js, 2/e

فیلم یادگیری Node.js

9,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
9900 تومان8910 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

یکی از کتابخانه های جاوااسکریپت که جهان را متحول کرده است و تاثیر زیادی بر روی برنامه های کلاینت و سرور گذاشته است ، Node.js است. با مشاهده این کورس آموزشی به طور کامل استفاده از نود جی اس را یاد گرفته ، همراه با مدرس مجموعه تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Learning Node.js, 2/e

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 16 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction

Lesson 1: Getting Started :
Learning objectives
1.1 Install Node.js
1.2 Figure out all these version numbers
1.3 Write “Hello World!” in Node.js
1.4 Run your first web server
1.5 Use the Node.js debugger
1.6 Stay up to date and find the help you need

Lesson 2: A Closer Look at JavaScript :
Learning objectives
2.1 Use basic types
2.2 Use strings
2.3 Use objects
2.4 Use arrays
2.5 Make full use of functions
2.6 Use language constructs
2.7 Write classes with prototypes and inheritance
2.8 Use and handle errors
2.9 Work with two important Node.js globals
2.10 Play with a couple of new JavaScript features

Lesson 3: Asynchronous Programming :
Learning objectives
3.1 Compare synchronous and asynchronous programming
3.2 Mix error handling and asynchronous programming
3.3 Solve a new problem that arises in Node.js—losing your “this” reference
3.4 Yield control and improve responsiveness
3.5 Take a quick look at synchronous programming in Node.js

Lesson 4: Writing Applications :
Learning objectives
4.1 Write your first JSON server
4.2 Combine loops and asynchronous programming
4.3 Support multiple request types in your server
4.4 Explore requests and responses
4.5 Add support for query (GET) parameters
4.6 Receive POST data

Lesson 5: Modules :
Learning objectives
5.1 Write a simple module
5.2 Use npm—the node package manager
5.3 Write a more interesting module
5.4 Publish modules
5.5 Explore the async module, a vital component of our apps
5.6 Make sure to keep your promises

Lesson 6: Expanding our Web Server :
Learning objectives
6.1 Investigate Node.js streams
6.2 Serve static files from our server
6.3 Serve different file types with our server
6.4 Use HTML templates—the basics
6.5 Use HTML templates—the Mustache framework
6.6 Use HTML templates—bootstrapping the process with JavaScript
6.7 Use HTML templates—final assembly for the browser

Lesson 7: Building Web Applications Easier with Express :
Learning objectives
7.1 Install Express and write Hello World
7.2 Route requests
7.3 Update your app for routing
7.4 Understand REST API design
7.5 Factorize your code with modules
7.6 Explore Express middleware
7.7 Clarify the importance of ordering in middleware
7.8 Replace static file handling in the app with middleware
7.9 Support POST data, cookies, and sessions
7.10 Upload files
7.11 Support authentication in Node.js

Lesson 8: Databases I—Mongodb and Node.js :
Learning objectives
8.1 Set up and run Mongodb
8.2 Perform basic Mongodb operations
8.3 Query collections with the “find” method
8.4 Update your photo app—setting everything up
8.5 Add the new database operations to the app
8.6 Add new pages and templates to the app

Lesson 9: Databases II—MySQL :
Learning objectives
9.1 Prepare MySQL
9.2 Create a SQL schema for our project
9.3 Learn about core database operations in MySQL
9.4 Look at our updated application with MySQL
9.5 Add authentication to our app—API and handlers
9.6 Add authentication to our app—pages and templates
Lesson 10: Development and Deployment I: Rolling
Learning objectives

10.1 Deploy Node apps: Basic 00:13:15 :
10.2 Deploy Node apps: Ninja (Unix-like)
10.3 Deploy Node apps: Ninja (Windows)
10.4 Fully take advantage of multi-processor servers on deployment
10.5 Support sessions on multiple servers with memcached
10.6 Implement virtual hosting—Express
10.7 Secure your projects with HTTPS—Express
10.8 Secure your projects with HTTPS—proxy servers
10.9 Develop for multiple platforms

Lesson 11: Command-Line Programming and Scripting :
Learning objectives
11.1 Run command-line scripts (Unix-like)
11.2 Run command-line scripts (Windows)
11.3 Use synchronous file APIs
11.4 Understand the basics of stdin/stdout
11.5 Launch processes with the “exec” function
11.6 Launch processes with the “spawn” function
Lesson 12: Development and Deployment II: Working with Heroku a
Learning objectives
12.1 Get ready to deploy to Heroku
12.2 Deploy your app to Heroku
12.3 Look at tools to help with developing on Heroku
12.4 Get ready to deploy on Microsoft Azure
12.5 Deploy your app to Azure
12.6 Look at tools to help with developing on Azure

Lesson 13: Testing :
Learning objectives
13.1 Explore some testing framework options and install nodeunit
13.2 Write your first nodeunit tests
13.3 Handle asynchronous programming in your tests
13.4 Write blackbox tests for your API server

Summary :
Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 16 ساعت !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons