دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

LiveLessons MTA 98-383: Introduction to Programming Using HTML and CSS

آموزش طراحی و برنامه نویسی وب طبق آزمون MTA 98-383 : کدنویسی CSS و HTML

6,600 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
6600 تومان5940 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با ابزارهای اولیه و پایه وب یعنی HTML, CSS آشنا شده و کدنویسی وب بوسیله آن ها را یاد گرفته در پروژه های واقعی تمرین خواهید کرد. مدرس دوره مطالب را به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی به شما دوستان گرامی آموزش میدهد. 

عنوان اصلی : MTA 98-383: Introduction to Programming Using HTML and CSS

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 56 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

MTA 98-383: Introduction 00:01:57
Learning objectives 00:00:55
1.1 Understand the basics of HTML 00:02:51
1.2 Choose a tool for writing HTML 00:04:13
1.3 Post HTML to a hosting service 00:07:48
1.4 Define HTML5 00:05:42
1.5 Test web pages 00:00:37
1.6 Understand web files and folders 00:03:00
Summary 00:00:42
Learning objectives 00:00:36
2.1 Build a simple web page 00:01:23
2.2 Recognize the standard HTML tags for every web page 00:04:04
2.3 Add paragraphs and line breaks 00:02:38
2.4 Create HTML headlines 00:03:11
2.5 Use semantic tags 00:09:46
2.6 Write links to other web pages 00:02:33
2.7 Define link jargon 00:01:55
2.8 Comment HTML 00:01:07
2.9 Use metadata 00:03:29
2.10 Include special characters 00:01:58
Summary 00:01:16
Learning objectives 00:00:49
3.1 Define CSS 00:05:13
3.2 Use inline styles 00:03:01
3.3 Write a basic CSS style sheet 00:03:27
3.4 Use internal and external style sheets 00:03:21
3.5 Add CSS classes and IDs 00:07:08
3.6 Understand the basics of CSS3 00:02:33
3.7 Explain how the style sheets interact 00:02:26
3.8 Comment CSS 00:01:17
3.9 Use pseudo-classes to style links 00:01:36
Summary 00:00:56
Learning objectives 00:00:42
4.1 Align text 00:03:46
4.2 Write ordered and unordered lists 00:05:23
4.3 Create definition lists 00:02:39
4.4 Add two types of quotations 00:05:17
4.5 Introduce the

tag and tag 00:01:20
Summary 00:00:46
Learning objectives 00:00:46
5.1 Recognize sectioning elements 00:05:51
5.2 Add figures 00:03:34
5.3 Include document headers and footers 00:04:51
5.4 Create HTML5 outlines 00:04:19
5.5 Use
and elements 00:03:09
Summary 00:00:54
Learning objectives 00:00:38
6.1 Change text to bold and italics 00:04:40
6.2 Change the font size 00:06:45
6.3 Understand line-height, leading, and fancy typography 00:07:14
6.4 Use web fonts 00:06:31
6.5 Add special characters to pages 00:04:09
6.6 Decorate text 00:01:27
6.7 Understand “web safe” fonts 00:01:03
Summary 00:00:58
Learning objectives 00:00:36
7.1 Choose colors for web designs 00:03:25
7.2 Understand color systems 00:05:29
7.3 Change the foreground color 00:02:20
7.4 Change the background color 00:01:46
7.6 Change link colors with pseudo-classes 00:01:52
Summary 00:00:36
Learning objectives 00:00:40
8.1 Understand the CSS box model 00:02:32
8.2 Adjust the margins and padding 00:08:24
8.3 Change the border with the border property 00:04:59
8.4 Create CSS3 rounded corners 00:02:52
8.5 Understand the most common CSS display values 00:01:06
8.6 Indent paragraphs 00:00:52
Summary 00:00:45
Learning objectives 00:00:53
9.1 Add images to web pages 00:06:05
9.2 Position images 00:06:00
9.3 Use background images 00:05:53
9.4 Link to documents and PDFs 00:04:52
9.5 Add HTML5 video and audio 00:07:05
9.6 Make multimedia responsive 00:10:09
9.7 Include scripts 00:01:23
9.8 Introduce the element 00:00:41
9.9 Explore other image-related elements 00:01:41
9.10 Understand inline frames 00:00:58
Summary 00:00:50
Learning objectives 00:00:32
10.1 Build a simple HTML table 00:01:46
10.2 Add table headlines 00:03:57
10.3 Dress up tables with CSS 00:03:57
10.4 Adjust table cell alignment and spanning 00:04:54
10.5 Make tables responsive 00:04:10
10.6 Use thetag 00:01:25
Summary 00:00:37
Learning objectives 00:00:42
11.1 Create a basic form 00:06:24
11.2 Use HTML5 input fields 00:12:04
11.3 Add in other form input fields 00:08:16
11.4 Validate forms 00:05:23
11.5 Submit form data 00:04:57
11.6 Introduce advanced form tags 00:04:58
Summary 00:00:44
Learning objectives 00:00:58
12.1 Understand how to pick a good layout 00:02:06
12.2 Define the difference between fixed-width and liquid layouts 00:07:12
12.3 Define mobile-first and understand why to use it 00:04:18
12.4 Use CSS media queries to create a responsive layout 00:05:01
12.5 Choose breakpoints 00:08:07
12.6 Know responsive design best practices 00:02:22
12.7 Understand positioning 00:02:15
12.8 Use the viewport meta tag 00:02:00
Summary 00:00:46
MTA 98-383: Summary 00:01:16

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 56 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons