دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

LiveLessons Ultimate Go Programming, Second Edition

دوره صفر تا پیشرفته کدنویسی به زبان Go

11,550 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
11550 تومان10395 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با زبان برنامه نویسی گو آشنا شده و کدنویسی به این زبان را یاد می گیرید. مطالب به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی تدریس می شوند تا بسادگی آن ها را فراگیرید. 

عنوان اصلی : Ultimate Go Programming, Second Edition

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 16 ساعت و 7 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Ultimate Go Programming: Introduction 00:04:28
Topics 00:00:46
1.1 Prepare Your Mind 00:14:27
1.2 Productivity versus Performance 00:04:12
1.3 Correctness versus Performance 00:05:35
1.4 Code Reviews 00:18:52
Topics 00:00:49
2.1 Variables 00:16:27
2.2 Struct Types 00:23:28
2.3 Pointers—Part 1 (Pass by Value) 00:15:45
2.3 Pointer—Part 2 (Sharing Data) 00:10:35
2.3 Pointers—Part 3 (Escape Analysis) 00:20:20
2.3 Pointers—Part 4 (Stack Growth) 00:07:32
2.3 Pointers—Part 5 (Garbage Collection) 00:15:14
2.4 Constants 00:15:30
Topics 00:00:41
3.1 Data-Oriented Design 00:04:53
3.2 Arrays—Part 1 (Mechanical Sympathy) 00:33:11
3.2 Arrays—Part 2 (Semantics) 00:16:43
3.3 Slices—Part 1 (Declare and Length and Reference Types) 00:08:46
3.3 Slices—Part 2 (Appending Slices) 00:15:32
3.3 Slices—Part 3 (Taking Slices of Slices) 00:11:45
3.3 Slices—Part 4 (Slices and References) 00:05:52
3.3 Slices—Part 5 (Strings and Slices) 00:08:30
3.3 Slices—Part 6 (Range Mechanics) 00:04:35
3.4 Maps 00:08:04
Topics 00:00:56
4.1 Methods—Part 1 (Declare & Receiver Behavior) 00:10:45
4.1 Methods—Part 2 (Value & Pointer Semantics) 00:15:35
4.1 Methods—Part 3 (Function/ Method Variables) 00:13:40
4.2 Interfaces—Part 1 (Polymorphism) 00:20:12
4.2 Interfaces—Part 2 (Method Sets and Address of Value) 00:11:52
4.2 Interfaces—Part 3 (Storage by Value) 00:05:35
4.3 Embedding 00:07:31
4.4 Exporting 00:08:29
Topics 00:01:00
5.1 Grouping Types 00:12:38
5.2 Decoupling—Part 1 00:06:59
5.2 Decoupling—Part 2 00:18:25
5.2 Decoupling—Part 3 00:14:37
5.3 Conversion and Assertions 00:09:03
5.4 Interface Pollution 00:06:46
5.5 Mocking 00:05:53
5.6 Design Guidelines 00:03:25
Topics 00:00:52
6.1 Default Error Values 00:11:34
6.2 Error Variables 00:02:41
6.3 Type as Context 00:07:04
6.4 Behavior as Context 00:09:50
6.5 Find the Bug 00:08:53
6.6 Wrapping Errors 00:14:31
Topics 00:00:53
7.1 Language Mechanics 00:08:32
7.2 Design Guidelines 00:05:49
7.3 Package-Oriented Design 00:18:26
Topics 00:00:29
8.1 OS Scheduler Mechanics 00:29:00
8.2 Go Scheduler Mechanics 00:20:42
8.3 Creating Goroutines 00:19:44
Topics 00:00:53
9.1 Cache Coherency and False Sharing 00:12:40
9.2 Synchronization with Atomic Functions 00:11:30
9.3 Synchronization with Mutexes 00:14:38
9.4 Race Detection 00:04:48
9.5 Map Data Race 00:04:01
9.6 Interface-Based Race Condition 00:08:14
Topics 00:00:43
10.1 Signaling Semantics 00:17:50
10.2 Basic Patterns—Part 1 (Wait for Task) 00:11:12
10.2 Basic Patterns—Part 2 (Wait for Result) 00:04:20
10.2 Basic Patterns—Part 3 (Wait for Finished) 00:06:00
10.3 Pooling Pattern 00:06:23
10.4 Fan Out Pattern—Part 1 00:08:38
10.4 Fan Out Pattern—Part 2 00:06:24
10.5 Drop Pattern 00:07:15
10.6 Cancellation Pattern 00:08:15
Topics 00:00:34
11.1 Context—Part 1 00:16:23
11.1 Context—Part 2 00:11:24
11.2 Failure Detection 00:23:17
Topics 00:00:41
12.1 Basic Unit Testing 00:13:55
12.2 Table Unit Testing 00:03:19
12.3 Mocking Web Server Response 00:06:59
12.4 Testing Internal Endpoints 00:07:23
12.5 Example Tests 00:09:56
12.6 Sub Tests 00:05:36
12.7 Code Coverage 00:04:44
Topics 00:00:47
13.1 Basic Benchmarking 00:07:27
13.2 Sub Benchmarks 00:03:36
13.3 Validate Benchmarks 00:07:41
Topics 00:00:55
14.1 Profiling Guidelines 00:10:48
14.2 Stack Traces 00:09:00
14.3 Micro Level Optimization 00:31:18
14.4 Part 1: Macro Level Optimization: GODEBUG Tracing 00:12:49
14.4 Part 2: Macro Level Optimization: Memory Profiing 00:16:07
14.4 Part 3: Macro Level Optimization: Tooling Changes 00:06:04
14.4 Part 4: Macro Level Optimization: CPU Profiling 00:05:53
14.5 Execution Tracing 00:34:25
Ultimate Go Programming: Summary 00:01:12

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 16 ساعت و 7 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons