دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش Lynda C# Essential Training

آموزش ساده و کاربردی C# 2015

6,490 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
6490 تومان5841 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

زبان برنامه نویسی C# معتبرترین زبان برنامه نویسی ارائه شده از سوی مایکروسافت است. با مشاهده این کورس آموزشی با این زبان برنامه نویسی آشنا شده و برنامه نویسی بوسیله آن را از طریق مثالهای کاربردی و مفید خواهید آموخت.

عنوان اصلی : C# Essential Training

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Lynda است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 5 ساعت و 4 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش برنامه نویسی C# آشنا می شویم :

Introduction

Welcome
What you should know before watching this course
Using the exercise files

1. What Is C#?

The history of C#
C#, the .NET Framework, and Windows Runtime
Memory management and garbage collection

2. Getting Started

Installing Visual Studio
Creating a console application
Creating a rich desktop application
Creating a simple web application
Reviewing the CodeRunner app

3. Language Fundamentals

Everything is an object
Understanding C# syntax
Identifier naming conventions
Using the documentation

4. Declaring Variables

Using built-in data types
Declaring variables
Working with characters
Working with strings
Building strings with StringBuilder
Parsing strings as numbers
Using mathematical operators
Working with Boolean values and expressions
Using constants and enumerations
Working with dates and times

5. Managing Application Flow

Getting input in a console application
Evaluating conditions with if and else
Evaluating conditions with switch statements
Looping with for statements
Looping with while and do statements
Looping with foreach and in
Creating reusable code with methods
Managing variable visibility and scope
Managing flow with break and continue
Challenge: Building a simple calculator application
Solution: Building a simple calculator application

6. Exception Handling and Debugging

Understanding runtime exceptions
Debugging exceptions in your code
Handling exceptions with try/catch
Using multiple catch statements
Cleaning up with finally

7. Managing Collections of Data

Using simple arrays
Using multidimensional arrays
Managing ordered data with lists
Managing unordered data with dictionaries

8. Creating Custom Classes

Defining a class with static methods
Representing data with plain-old class objects
Declaring private fields and public properties
Declaring properties with shorthand get and set methods
Overriding the ToString() method
Adding multiple constructor methods
Organizing classes with namespaces

9. Working with Inheritance and Polymorphism

Extending a class to create a new class
Overriding and calling base class methods
Creating methods that accept subclassed objects

10. Visual Programming and Event Handling

Setting visual component property values
Handling visual component events
Challenge: Creating a visual calculator in Windows Presentation Foundation (WPF)
Solution: Creating a visual calculator in Windows Presentation Foundation (WPF)

Conclusion

Next steps

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 4 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Lynda