دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش PluralSight ASP.NET in Multi-tenant App Examples in MVC ExtJS and Angular

آموزش ساخت وب سایت های ASP.NET با پشتبانی از چند Domain

6,490 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
6490 تومان5841 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور وب سایت های ASP.NET ای بسازید که بتوانند چندین Domain را پشتیبانی کنند. در این فرایند به هر دو سمت Server / Client توجه کرده و مباحث ASP.NET Multi-tenant و MVC , ExtJS و AngularJS را بخوبی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : ASP.NET in Multi-tenant App Examples in MVC ExtJS and Angular

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PluralSight است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و به مدت زمان 6 ساعت و 1 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش ASP.NET آشنا می شویم :

Introduction :
Introduction - All the Technologies We Will Be Covering
Pulling the Course Conference Web Site Files from GitHub

Architecting for Multi-tenancy :
Introduction
Reviewing Software Architectural Considerations
Reviewing Hardware Architectural Considerations
Summary

Building a Basic Multi-tenant App with ASP.NET MVC Razor and EF :
Introduction
Reviewing Prerequisites or What You Need to Know for This Course
Creating a New Visual Studio 2015 ASP.NET MVC Project
Building a Functioning Tenant Model and Controller
Adding Tenant Data and Creating a Functioning MVC Razor View
Building Out Real Speaker and Sessions Models and Controllers
Introducing Data Persistence and Entity Framework Code First
Using NuGet to Add EF Code First to Our Visual Studio Project
Adding Our Three Models to an EF Data Context Using DbSet
Bringing Speakers and Tenants to EF and Using Migrations
Updating Controllers to use EF Instead of C# Object Initializers
Adding Async Await Controller Pattern for Asynchronous Processing
Updating our Visual Studio Project to use IIS
Summary

Building the Core Components of Multi-tenancy :
Introduction
Initializing Entity Framework Code First Plumbing with C# Classes
Seeding Data in EF Code First with the C# Object Initializer
Seeding Default Data in EF Code First with the JSON Files
Adding an Owin Context Property from Request URL
Adding a Base MVC Controller That Looks up the Current Tenant
Building a Memory Cache for the Tenant List
Generalizing Our Memory Cache for Better and Cleaner Reuse
Extracting an Interface from Our Cache for Other Implementations
Summary

Applying Multi-tenancy to a New Razor View Engine and Controllers :
Introduction
Specifying Conventions for a Multi-tenant Custom View Engine
Building a Custom Razor View Engine to Support Multi-tenancy
Creating a Controller That Supports Two Different Tenant Views
Enhancing Our Controller to Support Async Await and Data Cache
Restricting View Access by Tenant Using Controller Attributes
Adding Razor Master Layout Page Functionality per Tenant
Bringing in High Quality HTML and CSS to Multi-tenant Razor Views
Adding Speaker Details Sessions and Home to the SVCC Tenant
Building Our Second Tenant Site Code Stars Summit
Summary

Node.js and Gulp Basics Needed for Angular Single Page App SPA :
Introduction
Introducing Node.js Basics and Why We Care
Learning the Node.js Command Line Interpreter REPL Plus Async
Learning CommonJS Basics with Require and Export
Introducing the Gulp Streaming Build System That Uses CommonJS
Introducing the Package Browsersync a Web Server for Development
Introducing Browserify to Use Require to Package Our JavaScript
Modifying Our Build Script to Include Watchify to Monitor Changes
Summary

Scaling Out Multi-tenancy with AngularJS Single Page App SPA :
Introduction
Setting up AngularJS with Node.js Using Require
Creating a Trivial AngularJS Page with Expressions and Bindings
Adding the ng-repeat Directive to Build an HTML Table from Data
Factoring out an Angular Controller in JS to Create a Data Array
Nesting Require Statements for Better Program Organization
Refactoring Just the Controller Logic to Its Own CommonJS Require
Creating a Home Page State by Adding ui-router to Our Angular App
Creating a New Speaker Page and Adding an Associated State to Our App
Adding HTML Template Cache for Multi-tenancy and Performance
Adding a Common RESTful Speaker Data Service for Our Speaker Page
Mocking Our Speaker RESTful Call with Embedded JSON Data
Adding Production CSS, HTML, and an Angular Tenant
Running Angular in an ASP.NET MVC Multi-tenant Environment
Integrating Angular into Webapi Rest and Passing Config Data
Summary

Publishing Sites on Premise Azure and AWS Including Redis Cache :
Introduction
Deploying to IIS on Servers Either Virtual or Physical
Setting up DNS Records for Standalone IIS Servers
Setting up IIS on a Dedicated or Virtual Windows Server
Demonstrating Visual Studio Publish and Setting up Tenants
Deploying to Microsoft Azure Cloud Web Site
Adding Redis Cache Both on Premise and Using Azure
Instantiating and Connecting to a Redis Instance on Azure
Creating an Amazon AWS Elastic Beanstalk Deployment with RDS SQL
Deploying a Web Farm Multi-tenant Website with SQL Server to AWS
Summary

Scaling out Multi-tenancy with Sencha's ExtJS Single Page App SPA :
Introduction, Prerequisites, and Other Related Pluralsight Courses
Reviewing ExtJS Scaffolding Basics and What Is to Come
Scaffolding Our ExtJS Tenant and Simplifying the Standard Example
Learning ExtJS Basics and Debugging a Simple Localhost Example
Introducing Data Stores Models and the New ExtJS View-Model
Adding ASP.NET WebAPI to Provide Speaker and Configuration Data
Collecting ASP.NET Server Side Data in the ExtJS Launch Event
Setting Speaker Tab Visibility from Server Side ASP.NET Config
Building a Second Tenant and Creating Production Ready ExtJS
Adding an ASP.NET MVC Controller to Load Tenants as ExtJS Pages
Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 6 ساعت و 1 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PluralSight