دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

Udemy English Made Simple: The A-Z Guide To Phrasal Verbs

یادگیری افعال چندگانه ( چند قسمتی ) در زبان انگلیسی

6,600 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
6600 تومان5940 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با فعل های چند قسمتی آشنا شده و صفر تا صد آن ها را یاد می گیرید. مدرس دوره مباحث را به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی به شما عزیزان یاد میدهد.

عنوان اصلی : English Made Simple: The A-Z Guide To Phrasal Verbs

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 25 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Introduction
Act Like
Act Up
Add Up
Ask Out
Back Down
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Back Off
Back Up
Blow Up
Break Down
Break In
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Break Up
Bring Up
Brush Up On
Burn Down
Butt In
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Butter Up
Call Off
Calm Down
Catch On
Catch Up (With)
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Cheer Up
Chip In
Clam Up
Come Across
Come Down With
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Count On
Cut Back (On)
Drag On
Drop Off
Drop In (On)
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Drop Out (Of)
Eat Out
Egg On
End Up
Face Up To
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Fall Through
Feel Up To
Figure Out
Fill In
Find Out (About)
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Get Across
Get Along (With)
Get Around
Get Around To
Get By
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Hand In
Hand Out
Hang Up
Hold Up
Iron Out
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Jack Up
Jump All Over
Keep On
Kick Out
Knock Out
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Lay Off
Let Down
Look Back On
Look Down On
Look Forward To
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Look In On
Look Into
Look Like
Look Over
Look Up
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Look Up To
Luck Out
Make For
Make Fun Of
Make Up
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Make Up (With)
Make Out
Mark Up / Mark Down
Mix Up
Nod Off
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Pan Out
Pass Away
Pass Out
Pick On
Pick Out
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
2 questions
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Pick Up
Pitch In
Pull Over
Put Away
Put Off
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Put On
Put Up With
Rip Off
Run Into
Run Out Of
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Set Up
Set Back
Slip Up
Stand Out
Show Up
Test Your Knowledge
2 questions
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Stand For
Take After
Take Back
Take Care Of
Take Off
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Take Up
Tell (Someone) Off
Throw Away
Throw Up
Try On
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Turn Down
Turn In
Turn Off
Turn On
Turn Up
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Wait For
Watch Out For
Work Out
Wrap Up
Write Down
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Test Your Knowledge
1 question
Zonk Out

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 2 ساعت و 25 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy