دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش Udemy The Complete PHP MySQL Professional Course with 5 Projects

آموزش PHP & MySQL از طریق ساخت 5 برنامه وب واقعی

6,490 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
6490 تومان5841 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این آموزش در ابتدا کمی با مبانی همکاری بین PHP & MySQL آشنا شده و سپس طی کدنویسی 5 پروژه واقعی با این دو به طور کامل بر این مبحث مسلط خواهید شد.

عنوان اصلی : The Complete PHP MySQL Professional Course with 5 Projects

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 17 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Course Promo Video :
Course Promo Video
Introduction


Building Blocks of PHP :
Requirements overview
XAMP Downloading and Installing
XAMP Files and Solving Error
Getting the Best Editor
Document overview
Variable
Constants
Strings
Numbers
Arrays
Arrays Functions
Array Functions
2 questions


Building Blocks of PHP Continue.. :
Inside Job
If Statements
Operators
For Loop
While Loops
For-each Loops
Switch Statements
Branching
User Define Functions
Re-usability
Static Variables
Local Variables
Global Variables
Super Global Variables


Super Global Post Variable :
Form
Form Another Working Example


Regular Expressions :
Regular Expressions PPT
Regular Expressions Creation Part 1
Regular Expressions Creation Part 2


Form Validation Pro :
Form Validation Project Overview Part 1
Form Validation Project Part 2
Form Validation Project Part 3 Adding Constraints
Form Validation Project Part 4 Finishing PHP
Form Validation Project Part 5 Working with CSS
Sending Email in PHP
Form Validation Project Sending Email


Dynamic Web Pages :
URL
Links
Dynamic Web Pages Project Part 1
Dynamic Web Pages Project Part 2
Dynamic Web Pages Project Part 3
Dynamic Web Pages Project Part 4


Powerful Super Global Variables :
Cookie
Setting Cookie
Un-Setting Cookie
Session
Server


Employee Management Crud Application :
Creating DB and Table
Establishing Connection
Inserting Into DataBase Part 1 Form Creation and Applying Styles
Inserting Into DataBase Part 2 PHP and Query Creation
Inserting Into DataBase Part 3 Adding Constraints
View From DataBase
Delete From DataBase
Update Into DataBase Part 1
Update Into DataBase Part 2
Update Into DataBase Part 3
Update Into DataBase Part 4 Summary
Search From DataBase
SQL Injection
Styling


The Giant CMS Project :
Last Project Trailer


Configuring Bootstrap :
Download bootstrap
Bootstrap Intruducton


Designing Admin Panel :
Creating the Dashboard
Designing Tabs
Icons
Footer


PHP MYSQL Work in Admin-Panel :
Creating DataBase and Category Table
Creating Category Form
Date and Time
Validations on Category
Completing Manage Category Page
Add New Post Form Creation
Add New Post Form Validation
Add New Post Form Complition


Working with Public Front-End of Blog :
Deigning Public Front-End Navigation
Toogle Menu
Designing the Main Area for Blog
Extracting Post From DB on Blog Page
Activating Search Tab of Blog Page
Full Blog Post
Designing and Extracting Dashboard
Enhancing Admin Experience
Edit Post Extraction
Edit Post Updation
Delete Post


Working with Comments :
Designing Comment Form
PHP for Comments
Adding Relation between Tables using Foreign Key and Primary Key
Extracting Comments
Designing Comments Dashboard
Approve Comments
DisApprove Comments
Delete Comments
Enhancing Admin Experience on Comments Tab
Delete Category


Admin Registration System :
Adding New Admins
Extracting and Deleting Admins


Managing Login / Logout / Access Process :
Designing Login Page
Adding Addson on login page
Longing in
Restricting Admin Area
LogOut Page
Adding Author Name in Creational Process
Adding Author Name in Comment Approval Process


Pagination :
Understanding Pagination
Restricting Content on our Blog
Creating Pagination Algorithm
Creating Pagination Links
Styling Pagination
Creating Forward and BackWard Button on Pagination
Completing Main Area


Working with Side Area of Blog :
Starting Side Area
Creating Panels
Showing Posts According to Category
Recent Posts in Side Area


Finalizing the Product :
Final UI Presentation and Code Testing Part 1
Final UI Presentation and Code Testing Part 2


What Next :
Bonus Lecture
For More

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD
مدت زمان آموزش 17 ساعت و 15 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy