دسته بندی ها

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

Udemy Unity Game Development Build 2D & 3D Games

دوره ساخت بازی های دو بعدی و سه بعدی بوسیله نرم افزار بازی سازی Unity

21,450 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
21450 تومان19305 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با نرم افزار بازی سازی یونیتی آشنا شده ، استفاده از ابزارها و کار با محیط کار آن را یاد گرفته و سپس ساخت بازی های دو بعدی و سه بعدی در این برنامه را همراه با مدرس مجموعه تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Unity Game Development Build 2D & 3D Games

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 23 ساعت و 26 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Intro to Unity course :
Unity 3D Course overview
Vorschau
Downloading & installing Unity 3D (macOS)
Vorschau
Downloading & installing Unity 3D (Windows)
Vorschau
Zombie Roller: Your First Unity 3D Game
Vorschau
Unity 3D pricing plans
Vorschau
Unity 3D Computer System Requirements
Vorschau
BIG discount on Bitgem 3D assets on this lecture

Learn to code in C# in Unity 3D :
C# variables in Unity 3D
C# numbers in Unity 3D
C# conditionals in Unity 3D
C# arrays & loops in Unity 3D
C# functions & methods in Unity 3D
Object oriented programming & inheritance in C# for Unity

Haunted Zombie Rush - Unity 3D game :
Intro to Haunted Zombie Rush in Unity
Vorschau
3D Game Assets for your games in Unity
Unity 3D interface overview
Project creation & importing assets into Unity 3D
Working with lighting & materials in Unity 3D
Altering shaders in Unity 3D
Switching build platforms in Unity 3D
Moving objects in Unity 3D
Coroutines & wait times in Unity 3D
Inheritance & reusability in Unity 3D
Importing & animating a character model in Unity 3D
Unity 3D rigidbody & adding force with physics
Working with audio in Unity 3D
Detection collisions & using assertions in Unity 3D
Game state & singletons in Unity 3D
Creating a 2nd camera & how to make UI in Unity 3D
Exercise - Extending your Unity 3D Game
Switching to a better code editor (VS Code)

Devslopes Defender 2D Game in Unity 3D :
Intro to Devslopes Defender Unity 3D game
Vorschau
The 2D Game Assets for your games in Unity
Importing sprites & grid snapping in Unity 3D Part 1
Importing sprites & grid snapping in Unity 3D Part 2
Animations & 2D colliders in Unity 3D
Game manager singleton & spawning in Unity 3D
Enemy pathfinding in Unity 3D
Generics & singletons in Unity 3D
Data encapsulation, spritesheets, & buttons in Unity 3D
2D Raycasts, tags, and placing towers in Unity 3D
Projectiles, colliders, and more tower placement in Unity 3D
Registering enemies & distance-based attacks in Unity 3D
Shooting projectiles at enemies in Unity 3D
Killing enemies & other animations in Unity 3D
More UI & finishing touches in Unity 3D
UI Labels & buttons for GUI in Unity 3D
Building your Unity 3D game logic part 1
Building your Unity 3D game logic part 2
Adding sound FX to your Unity 3D game
Spawning random enemies in your Unity 3D game
Exporting your game as a standalone platform in Unity 3D
Unity 3D Devslopes Defender Assets
Quiz
6 Fragen

Legend of Devslopes Fantasy Game in Unity 3D :
Intro to Legend of Devslopes in Unity
Vorschau
Prepping the Unity project & building the level
Importing character assets into Unity
Creating the character animation controller in Unity
Animating the player in Unity
Enemy pathfinding & navigation in Unity
Rigidbody and weapons in Unity
Implementing enemy attack systems in Unity
Implementing player health in Unity
Enemy health & player attack in Unity
Heads up display / UI in Unity
Particle systems in Unity
How to create spawn points in Unity
Game manager singleton in Unity
Adjusting animations in Unity
Creating ranged arrow attacks in Unity
Health powerup feature and logic in Unity
Speed powerup feature and logic in Unity
Creating a game menu in Unity
Legend of Devslopes finishing touches in Unity
Legend of Devslopes Assets
Quiz
7 Fragen

Devslopes Devcraft Game (MineCraft Clone) :
Intro to Devcraft game
Vorschau
Creating your first plane of cubes
Create Multiple Voxels
Creating multiple chunks of Voxels
Adding Dimensions
Setting up textures for mobile
Camera setup for our character
Adding movement to your character
Building and destroying blocks
Character Spawning
Rotating your character
Fixing a few bugs
Adding Audio
Building your game to Android
Building your game to iOS

Beginner & Advanced Lighting in Unity :
Intro to lightning
Vorschau
Creating particle effects in Unity
Working with skyboxes & directional lights in Unity
Using point lights to create mood in Unity 3D
Working with spot lights & subtle light changes
How to use cookies in lighting in Unity
How to bake lighting & support mobile games in Unity
Lighting Assets

Cinematics & Animations in Unity :
Intro to Animation & Cinematics in Unity 3D
Vorschau
Unity 3D animation editor
Unity cutscenes, cameras, & animation events
Animation curves, camera management, & character cinematics in Unity
Cinematics Assets

Skeletons VS Zombies MOBA With Multiplayer in Unity :
Intro to Skeletons VS Zombies
Vorschau
Pathfinding with Navigation Mesh in Unity 3D
Camera controls for MOBA in Unity
Point & click movement with pathfinding in Unity
Animations & fireball particle effect in Unity
Shooting fireballs/bullets in Unity
Intro to Unity 3D multiplayer
Network Manager & spawn points
Networking & player movement in Unity
Networking projectiles in Unity
SyncVars & keeping game data synchronized across the network in Unity
Rpc & calling client functions from the server in Unity
Unity Multiplayer Service & online matchmaking in Unity
Unity 3D Multiplayer Assets

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 23 ساعت و 26 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy